Floravårdspriset 2016

Styrelsen har beslutat att 2016 års pris skall gå till Gun och Henry Svensson i Toarp utanför Varberg.

Makarna Svensson köpte 1981 gården Valinge Toarp 12 av släktingar. Sedan de flyttade dit 1997 har de bedrivit ett systematiskt arbete för att hålla markerna öppna. 

Länsstyrelsen uppmärksammade ägarna på markernas kvalitet och man utformade tillsammans en åtagandeplan. Sedan dess har makarna Svensson lagt ner ett enormt arbete på att bevara naturskönheten och den biologiska mångfalden. Mängder av björnbär har tagits bort, en del träd har fällts och delvis nerrivna gärdsgårdar har åtgärdats. Bränning av stora arealer görs årligen och man har bränt i många år. 

Numer hjälper 14 köttdjur och två ardennerhästar till att hålla markerna öppna. Gården består av 15 hektar åker och betesmarker. Beteshagarna är mestadels sydvända magra backar med lång betesföljd. Floran är typisk och mycket rik. Backsippa är talrik och bland övriga växter kan nämnas backtimjan, blodnäva, brudbröd, kattfot och slåttergubbe.