Floravårdspriset 2019

Styrelsen har beslutat att 2019 års pris ska gå till Britta och Lennart Olsson i Bögilt, Halmstad. 

Gården köptes 1914 och har tillhört släkten sedan dess. Speciellt två morbröder till Lennart, Fridolf och Karl Nilsson, vårdade fastigheten i många år medelst slåtter och åker/ skogsbete av kreatur. 2005 övertog Britta och Lennart fastigheten och har sedan dess arbetat med bevarandet av markens mångfald av organismer, då speciellt kärlväxter och rikkärrsmossor. Slåtterbalk och lie har används till detta. 

Biotopen består av sidvallsäng samt gamla åkrar med torra ängspartier. Området kantas av bl.a. hassel, ek, lind och ask. 

Bland intressanta arter kan räknas upp: slåttergubbe, nattvioler, Jungfru Marie nycklar, darrgräs, tätört, gräsull, loppstarr, ängsstarr, mandelblom, svartbräken, nålstarr, kattfot och granspira. 

Hallands Botaniska Förening önskar Britta och Lennart Olsson lycka till i det fortsatta arbetet med att bevara och restaurera sina vackra och värdefulla ägor.