Floravårdspriset 2020

Styrelsen har beslutat att 2020 års pris ska delas mellan Pia och Håkan Baltsér, Knäred, och Göstorps Trivselförening, Veinge. Båda pristagarna har arbetat med att bekämpa den invasiva arten skunkkalla.

Pia och Håkan hade reagerat på stora och ökande mängder av skunkkalla i en liten bäck utmed vägen de brukade köra. De visste att bäcken rann ut i Krokån som i sin tur mynnar i Lagan. De kontaktade markägaren som gav sitt tillstånd att ta bort skunkkalla. Efter att ha vässat spadarna började de gräva upp samtliga plantor (cirka 1000 stycken) på en sträcka av 170 meter. Det tog några dagar och därefter följde några dagars grävande efter småplantor.

I Göstorp påbörjade för fyra år sedan ett arbete med att bekämpa skunkkalla. Insatserna gjordes med stöd av LONA-bidrag som hade sökts av Genevadsåns vattenråd. Göstorps Trivselförening har frivilligt ställt upp under dessa år och i huvudsak rensat Brostorpsån. Den aktuella sträckan omfattar cirka 10 kilometer och gissningsvis har många tusentals skunkkallor grävts upp.

Skunkkalla
Skunkkalla