Floravårdspriset 2021

Styrelsen har beslutat att 2021 års pris ska ges till Ebba Werner i Halmstad.

Ebba har under de senaste åren oroats över hur ängsväxterna har utarmats på sina naturliga växtplatser och insett betydelsen av vägkanter som reträttplatser. Då dessa i många fall inte skötts på rätt sätt drog Ebba via Naturskyddsföreningen igång ett rikstäckande projekt med föredrag, seminarier, broschyrer mm. under rubriken ”Blomrika vägkanter”.