Floravårdspriset 2021

Styrelsen har beslutat att 2021 års pris ska ges till Ebba Werner i Halmstad.

Ebba har under de senaste åren oroats över hur ängsväxterna har utarmats på sina naturliga växtplatser och insett betydelsen av vägkanter som reträttplatser. Då dessa i många fall inte skötts på rätt sätt drog Ebba via Naturskyddsföreningen igång ett rikstäckande projekt med föredrag, seminarier, broschyrer mm. under rubriken ”Blomrika vägkanter”.

Priset delades ut vid en ceremoni på Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund den 14 augusti. Efter utdelningen berättade Ebba om sitt arbete med att bevara den värdefulla vägkantsfloran, och även om det nya nationella projekt som med stöd av bl.a. Postkodlotteriet syftar till att skapa 100 mil blomrika kanter längs vägar och cykelbanor under de närmaste åren. Efter prisceremonin visades den nystartade odlingen av rödlistade växter i Halland som håller på att byggas upp på Björkelund. Dagen avslutades med en kortare vandring runt Björkelund vilken bl.a. bjöd på riklig blomning av ängsvädd på slåtterängen, blommande ljung och hårginst på ginstheden samt safsa och vildris vid Fylleån.

Ebba Werner tar emot priset från föreningens ordförande Börje Wernersson