Floravårdspriset 2022

Styrelsen har beslutat att 2022 års pris ska ges till Kjell Georgson, Halmstad.

Kjell var med om att starta projekt Hallands Flora 1979 och deltog sedan i inventeringsarbetet och sammanställningen av materialet fram till utgivningen av Hallands Flora 1997. När den svenska floraväktarverksamheten tog sin början 1987 blev Kjell ansvarig för Hallands län och han fortsatte arbetet till 2008. Efter pensionering 2002 började Kjell att inventera och samla mossor, maskrosor och hökfibblor i landskapet. Kjell har också i många år arbetat med praktisk floravård för bevarande av hotade arter och växtlokaler.

Kjell Georgson tar emot floravårdspriset av ordförande Börje Wertnersson. Utdelningen skedde i samband med föreningens styrelsemöte i Åsa den 17 september 2022.