Floravårdspriset 2023

Styrelsen för föreningen har beslutat att 2023 års pris ska gå till Evy och Lars Schale, Laholm

Evy och Lars köpte en gård i Killhult, Våxtorp 1981 och lade om den till ekologisk drift redan 1983. Gården är på sex hektar åker och fem hektar naturbete. Betesmarkerna hålls öppna med fjällkor vilka släpps ut tidigt på våren och sedan hålls borta därifrån från slutet av maj och till att fröerna är mogna i mitten eller slutet av juli. Gräset hinner växa och bli gammalt under den tiden så det kan bli tvunget att slå av det med lien. Våren därpå bränns backarna av så att det inte blir för mycket förna kvar.

Den här delen av Halland, nere i sydöstra delarna har inte så stor mångfald av arter, speciellt inte av de rödlistade. Exempel på rödlistade arter är slåttergubbe, månlåsbräken, desmeknopp, åkerkulla, svinrot och svarttandad maskros. Andra arter är käringtand, åkervädd, ängsvädd och fibblor, som är viktiga för insekter, t.ex.  sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare, ängsmetallvinge och vildbin.

Evy och Lars har även vårdat vägkanterna i närheten med den naturliga floran och dessutom förstärkt floran genom insådd av naturliga ängsblommor. 

Hallands Botaniska Förening önskar Evy och Lars Schale lycka till i det fortsatta arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, både på sina ägor och de blomrika vägkanterna.