Grönpyrola – årets växt 2022

Sveriges Botaniska Förening har utsett grönpyrola Pyrola chlorantha till årets växt 2022. Håll därför extra utkik efter denna när ni är ute och rapportera era fynd på Artportalen. Ange antalet exemplar, beskriv biotopen och gör en kommentar om det finns något uppenbart hot mot lokalen. Du som inte brukar rapportera på Artportalen kan i stället lämna uppgift om fyndet till någon av föreningens kontaktpersoner.

Grönpyrola

Grönpyrola är en flerårig ört med bladlös stängel och en basal bladrosett. Bladen är läderartade och har en ganska liten rund, mörkgrön bladskiva och ett långt rödaktigt bladskaft. Grönpyrola blommar i juni-juli med grönaktiga blommor som sitter i en gles, vanligen fåblommig klase. Blommorna är öppna med breda foderflikar och grönaktiga kronblad, samt ett böjt grönaktigt eller rödaktigt stift.

Grönpyrolans grönaktiga blommor, mörkgröna läderartade blad och rödaktiga bladskaft gör den mycket karaktäristisk. Den närstående arten vitpyrola (P. rotundifolia) har också böjt stift, men skiljs genom rent vita blommor och helt gröna blad. Grönpyrola växer i ganska torra, äldre och steniga barrskogar, gärna på näringsrikare mark. Den växer även i sluttningar, rasbranter, på åsar och moar samt utmed skogsbilvägar. Arten beskrevs första gången i Sverige av Swartz år 1810, men finns omnämnd från Uppland redan av Celsius år 1732. Artnamnet chlorantha betyder grönblommig och kommer av grekiskans chloros (grön) och anthos (blomma).

Grönpyrola är ganska vanlig i hela landet utom längst i norr och i sydvästra Götaland och är mycket ovanlig i Halland. Endast 15-20 lokaler är kända i länet. Kartorna nedan visar rapporterade fynd till och med 2021 (till vänster) och resultatet av 2022 års inventering (till höger). Klicka på kartan för att se en större bild.

Rapporterade fynd av grönpyrola i Halland till och med 2021. Ofyllda cirklar visar fynd gjorda till och med 2004, och fyllda cirklar fynd från 2005 till 2021.
Rapporterade fynd av grönpyrola 2022. Fyllda cirklar visar ny- och återfynd, och röda trianglar gamla lokaler där grönpyrola inte kunnat återfinnas.