Gul skunkkalla

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) härstammar frånvästra Nordamerika. Den har odlats som prydnadsväxt vid dammar och vattendrag och spridits därifrån. En tidig inplantering skedde på 1920-talet i en trädgård vid Fylleån i Simlångsdalen.

Gul skunkkalla
Gul skunkkalla

Gul skunkkalla är flerårig. Den är en mycket storväxt, flerårig ört som växer i fuktig miljö. Den kan bilda stora, täta bestånd som skuggar ut annan växtlighet. Tidigt på våren kommer en grönaktig blomkolv som är omsluten av ett klart gult hölsterblad upp ur marken. När blomningen är klar skjuter gröna, upp till meterlånga, blad upp och bildar täta blanka tuvor. Från blommorna utvecklas grönaktiga bär, som innehåller frön. Växten sprids huvudsakligen med dessa frön, som kan följa med rinnande vatten och etablera plantan nedströms. Den kan även spridas vegetativt med underjordiska delar.

Gul skunkkalla finns framför allt i Halland men även i övriga delar av södra Sverige, t.ex. Östergötland och Sörmland. I Halland påträffas den ännu så länge mest i vattendrag i södra Halland, speciellt vid Brostorpsån i Veinge och inom stora delar av Fylleåns vattenområde men även i mindre åar och bäckar framför allt i Laholm och Halmstad. Några fyndplatser finns i Falkenberg och Varberg.

Skunkkallan finns med på EU:s lista med invasiva arter, det innebär att det från och med 3 augusti 2016 är förbjudet att odla, byta och transportera gul skunkkalla (EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (IAS)).

Den bekämpas bäst genom att gräva upp den med rötterna. Runt en stor planta kan finnas ett flertal småplantor. Det är viktigt att dessa tas bort först. Uppgrävda rotdelar ska destrueras. Man kan även bryta av blomkolvar och destruera dessa. Tänk på att det krävs tillstånd av markägaren för att få gräva upp växter.

Förutom gul skunkkalla förekommer även vit skunkkalla (Lysichiton camtschatcensis) i liknande miljöer. Den har sitt ursprung i nordöstra Ryssland och norra Japan och kan hybridisera med gul skunkkalla.

Vit skunkkalla
Vit skunkkalla