Hallands Flora

1997 publicerades efter många års arbete den första landskapsfloran sedan Ahlfvengrens ”Hallands Växter” gavs ut 1924. Floran kan ibland påträffas i antikvariat men är sedan flera år slut på förlaget. Efter medgivande från författare och illustratörer har Hallands Botaniska Förening därför låtit skanna och teckentolka floran för att göra den tillgänglig digitalt. För att göra det mera hanterbart har floran delats upp i fyra delar, och pdf-filerna har komprimerats för att kunna laddas ner snabbt. Högupplösta filer vilka kan användas för utskrift med hög kvalitet förvaras hos föreningen.

I moderna webb-läsare visas pdf-filer normalt direkt i läsaren. Vi har noterat problem med sökning i stora filer som del 3 av floran när det gäller Safari på Mac. Vi rekommenderar att i stället ladda ned filen och öppna den med t.ex. Adobe Reader, eller att använda en annan webb-läsare (det fungerar i våra tester bra med Chrome och Firefox).

1 Hallands Flora sid 1-82 12,3 MB
Inledning
Hallands tre regioner
Hallands klimat
Berggrunden
Jordtäcket
Utforskningen av Hallands kärlväxtflora
Floraförändringar
Projekt Hallands flora

2 Hallands Flora sid 83-205 23,2 MB
Botaniska utflyktsmål i Halland

3 Hallands Flora sid 206-740 86,5 MB
Kommentarer till artförteckningen
Summary
Artförteckningen

4 Hallands Flora sid 741-798 9,7 MB
Meddelare
Litteratur
Register