Hallands Botaniska Förening – om tillblivelsen

Kjell Georgson, en av föreningens grundare, har varit vänlig att skriva texten nedan om hur bildandet gick till:

”Frågan om att bilda en botanisk förening i Halland låg nog latent under alla de år arbetet med Hallands Flora pågick (1979–1997). Arbetsgruppen på sex personer, som på initiativ av Nils-Gustaf Nilsson bildades vid ett möte i Falkenberg i december 1978, fungerade på sätt och vis som en förening ända fram till utgivningen, men det fanns ingen styrelse och inga stadgar.

År 2000 fick jag från Svenska Botaniska Föreningen en förfrågan om vi kunde arrangera Botanikdagarna i vårt landskap. Detta ledde till att hälften av arbetsgruppen från ”Floratiden”, med viss förstärkning, tog på sig uppdraget och under dagarna tre visade vi botanister från när och fjärran blommande växter i Halland från norr till söder. Arrangemanget aktualiserade förenings-tankar, eftersom det nu stod klart att en förening hade underlättat vårt arbete. Nämnas bör också att Göran Mattiasson från Skåne och SBF, under en av dagarna frågade mig om det inte var dags att även Halland fick en botanisk förening. En fråga som inte lämnade mig någon ro.

Från och med 1994 började ett antal halländska botanister arbeta med ArtDatabankens floraväkteri. För detta arbete, och mig som som länsansvarig, skulle en botanisk förening innebära många fördelar – inte minst genom att få en kassör. Under ett floraväktarmöte hemma i Söndrum den 17 februari 2001 var sista programpunkten formulerad: ”Vill vi, och kan vi, starta en botanisk förening i Halland?” Frågorna besvarades i positiv anda och stimulerade till fortsatta förberedelser. När planerna så småningom presenterades för fler botanistvänner var det lyckligtvis inte svårt att få uppmuntran och nödvändig hjälp – t.ex. med föreningskunskaper.

Tack vare Nils-Gustafs goda kontakter med Falkenbergs museum kunde vi där, den 10 april 2002, hålla ett upptaktsmöte som samlade ett 20-tal personer. En interimsstyrelse bestående av Kjell Georgson, Nils-Gustaf Nilsson, Jan Olof Svensson, Bruno Toftgård och Ebba Werner tillsattes. Gruppens första mötet ägde rum den 13 maj i Söndrum med en sittning runt ett campingbord i den vårfagra Hallägraskogen. När kvällskylan blev påfrestande flyttade vi till stugvärmen på närbelägna Fruängsvägen 29. Under mötet kom vi ganska långt med förslag till stadgar och målsättning och på hösten samma år var de nödvändiga förberedelserna klara. Hallands Botaniska Förening bildades den 9 oktober 2002 på Museet i Falkenberg. Efter mötet höll Anders Bertilsson ett föredrag om den under året utgivna Västergötlands Flora.”