HBF i press och andra media

Några av föreningens syften är att stimulera intresset för botanik, informera om och inventera hotade arter och att sprida kunskap om och medverka i bekämpningen av invasiva arter. Detta kan ske på många sätt, bl.a. genom att sprida information via media. Här listas en del av de aktiviteter vi medverkat i.

6 september 2023, Västmanlands läns tidning m.fl.
I en allmän artikel om arbetet med att bekämpa invasiva växter på olika platser i Sverige medverkade bl.a. Margareta Lindgren från Naturskyddsföreningen och Lars-Erik Magnusson från Hallands Botaniska Förening. De informerade om det mödosamma arbetet med att gräva upp gul skunkkalla i Laholms kommun. Artikeln publicerades i flera tidningar. Läs artikeln här.

30 augusti 2023, Varbergsposten
Med avstamp från det ovanliga och regionala krypbjörnbäret slätbjörnbär som i huvudsak finns utmed kusten från Halmstad till Varberg, berättar journalisten Rebecka Kvint, med titeln ”Unika bär finns att plocka i Varberg”, om detta björnbär och ger en översikt över det i dubbel bemärkelse ”snåriga” ämnet björnbär. Hon beskriver hur krypbjörnbären uppstått genom hybridisering mellan ett äkta björnbär och blåhallon och tar upp några av slätbjörnbärets karaktärer (t.ex. hårigt foder och plisserade blad med nedsänkta bladnerver). Faktaunderlag från Börje Wernersson.

26 augusti 2023, Hallandsposten
Under titeln ”Fästningen hem åt krigiska historier och unik flora” beskriver journalisten Rebecka Kvint den ovanliga floran på västra sidan av Varbergs Fästning. Där hittar man bl.a. oxtunga, röd hundrova, rödmalva, mursenap och fältkrassing. Några av dessa växter är ovanliga i Varbergs kommun. Börje Wernersson från Hallands Botaniska Förening guidade.

5 juli 2023, SVT Halland
Margareta Lindgren från Naturskyddsföreningen och Lars-Erik Magnusson från Hallands Botaniska Förening berättade om åtgärder mot den invasiva gula skunkkallan. Ett antal föreningar har under flera år lagt många timmars ideellt arbete på att bekämpa arten. Enligt egna beräkningar ska cirka 6000 plantor ha grävts upp i Laholm och Halmstad sedan 2019. Länk till inslaget.