Länkar, litteratur och andra tips

Växtlokaler
Dagens fynd i Halland (Artportalen)

Växtidentifiering (foton)
Botanik i Väst (Gemensam Facebook-grupp för de botaniska föreningarna i Bohuslän, Dalsland, Göteborg, Halland och Västergötland)
Vilken växt (Nationell Facebook-grupp för artbestämning av växter)
PlantNet (Fotoapp för artbestämning av växter. Finns både för iOS och Android. Kan även köras på datorer på PlantNet:s hemsida.)

Växtidentifiering (bestämningsnycklar)
Svensk flora – fanerogamer och kärlkryptogamer, Krok Almquist (bok)
Den botaniska skattkammaren

Växtbeskrivning (text och bild)
Nordens Flora, Bo Mossberg & Lennart Stenberg
Svensk Fältflora, Bo Mossberg & Lennart Stenberg
Den virtuella floran

Botaniska föreningar (hemsidor)
Svenska Botaniska Föreningen
Botaniska Föreningen i Göteborg
Västergötlands Botaniska Förening
Smålands Flora
Lunds Botaniska Förening

Växtpressning
Instruktionsfilm från Lunds Botaniska Förening (YouTube)