Länkar, litteratur och andra tips

Allmänt
Botanikportalen (Sida som drivs av Svenska Botaniska Föreningen och där det finns information om Sveriges (och Nordens) kärlväxter. Här finns även kopplingar till de uppgifter som finns om en art i de olika provinsflororna, liksom taxonomisk information och ett fotogalleri. Här finns också möjlighet att söka i och läsa äldre nummer av svensk Botanisk Tidskrift.)

Växtlokaler
Dagens fynd i Halland (Artportalen)
Botanisk utflyktsguide (föreningens digitala guide till intressanta växtlokaler i Halland)

Växtidentifiering (foton)
Botanik i Väst (Gemensam Facebook-grupp för de botaniska föreningarna i Bohuslän, Dalsland, Göteborg, Halland och Västergötland)
Vilken växt (Nationell Facebook-grupp för artbestämning av växter)
Flora Incognita (Fotoapp för artbestämning av växter. Finns både för iOS och Android)
PlantNet (Fotoapp för artbestämning av växter. Finns både för iOS och Android. Kan även köras på datorer på PlantNet:s hemsida.)
Artsorakel (Norska Artsdatabankens fotoapp för artbestämning av norska växter och djur. Finns liksom övriga appar för både iOS och Android, och kan också användas på datorer.)

Växtidentifiering (bestämningsnycklar)
Svensk flora – fanerogamer och kärlkryptogamer, Krok & Almquist (bok)
Botaniska nycklar (En samling bestämningsnycklar som finns på Svenska Botaniska Föreningens hemsida. Den innehåller nycklar för omkring 200 kärlväxtsläkten med arter som förekommer i Sverige. Många av dessa är sådana som inte är med i standardfloror som Krok & Almquist och utgör därför ett bra komplement till dessa.)

Växtbeskrivning (text och bild)
Nordens Flora, Bo Mossberg & Lennart Stenberg
Svensk Fältflora, Bo Mossberg & Lennart Stenberg

Botaniska föreningar (hemsidor)
Svenska Botaniska Föreningen
Botaniska Föreningen i Göteborg
Västergötlands Botaniska Förening
Smålands Flora
Lunds Botaniska Förening

Artiklar och rapporter
Banvallsleden 2022. Naturvärden och skötsel. Simlångsdalen – länsgränsen. Rapport.
Banvallsleden Brogård – Simlångsdalen. Kulturhistoria, naturvärden och skötsel. Rapport.
Cykelleden Veinge – Laholm. Naturvärden och skötsel. Rapport.
Luddmålla återfunnen i Sverige efter 100 år. Svensk Botanisk Tidskrift, nr 6 2020.
Strategi för invasiva främmande växter för Hallands län. Rapport.

Sveriges nationalblomma
Efter en omröstning som anordnades av Svenska Botaniska Föreningen har liten blåklocka, Campanula rotundifolia, utsetts till nationalblomma. Mera information finns här.

Växtpressning
Handledning från Biologiska institutionen, Lund
Instruktionsfilm från Lunds Botaniska Förening (YouTube)