Länkar, litteratur och andra tips

Växtlokaler
Dagens fynd i Halland (Artportalen)
Botanisk utflyktsguide (föreningens digitala guide till intressanta växtlokaler i Halland)

Växtidentifiering (foton)
Botanik i Väst (Gemensam Facebook-grupp för de botaniska föreningarna i Bohuslän, Dalsland, Göteborg, Halland och Västergötland)
Vilken växt (Nationell Facebook-grupp för artbestämning av växter)
PlantNet (Fotoapp för artbestämning av växter. Finns både för iOS och Android. Kan även köras på datorer på PlantNet:s hemsida.)

Växtidentifiering (bestämningsnycklar)
Svensk flora – fanerogamer och kärlkryptogamer, Krok Almquist (bok)
Botaniska nycklar

Växtbeskrivning (text och bild)
Nordens Flora, Bo Mossberg & Lennart Stenberg
Svensk Fältflora, Bo Mossberg & Lennart Stenberg

Botaniska föreningar (hemsidor)
Svenska Botaniska Föreningen
Botaniska Föreningen i Göteborg
Västergötlands Botaniska Förening
Smålands Flora
Lunds Botaniska Förening

Artiklar och rapporter
Banvallsleden Brogård – Simlångsdalen. Kulturhistoria, naturvärden och skötsel. Rapport.
Luddmålla återfunnen i Sverige efter 100 år. Svensk Botanisk Tidskrift, nr 6 2020.
Strategi för invasiva främmande växter för Hallands län. Rapport.

Sveriges nationalblomma
Efter en omröstning som anordnades av Svenska Botaniska Föreningen har liten blåklocka, Campanula rotundifolia, utsetts till nationalblomma. Mera information finns här.

Växtpressning
Instruktionsfilm från Lunds Botaniska Förening (YouTube)