Leta efter raggträjon i Halland!

Under de senaste åren har de första fynden av raggträjon gjorts i Sverige. Den har hittills noterats på två lokaler. Den ena är belägen i Svartedalen i inre södra Bohuslän (Rördalen i Spekeröd) där den upptäcktes år 2017, och den andra innanför Göteborg i Västergötland (Gärdsås i Partille) upptäckt år 2020.

Hot spots för raggträjon i Halland baserat på rapporterade förekomster av bergbräken och kambräken de senaste 25 åren. Klicka för större bild.

Raggträjon har alltså ännu inte hittats i Halland men med hänsyn till fynden i grannlandskapen finns det all anledning att söka efter den i lämpliga områden även här.

Arten är ganska vanlig på Vestlandet i Norge och delar av nordvästra Jylland. Den finns även på en lokal på Själland. Om den finns i Halland borde det förmodligen vara i skogsbygden i områden med blockrik terräng och högre nederbörd än i andra områden, och den bör framför allt eftersökas i miljöer där ormbunkarna bergbräken och kambräken förekommer (se karta).

Raggträjon är vintergrön och därför lämplig att leta efter under höst/vinter. Observera dock att vissa plantor av vanligt träjon kan vara vintergröna och att även raggträjon kan vissna ned en hård vinter. En närmare beskrivning av raggträjon finns nedan.

Om du hittar en misstänkt raggträjon gör du så här:

  • Ta koordinater (helst 5 meters noggrannhet) och notera namnet på området/platsen där växten finns
  • Beskriv miljön kortfattat
  • Fotografera växten (stjälk, bladskiva, småbladen (ovan och undersida)
  • Eftersom växten kan vara fåtalig bör belägg normalt inte tas
  • Skicka ditt bildmaterial till Erik Ljungstrand (ring 0708-559628 först) för artbestämning

Raggträjon – kort beskrivning
Raggträjon liknar träjon, men har vintergröna, gulgrönaktiga, läderartade (något glänsande) och äggrunda-lansettlika blad. Bladskaftet är tätt och orangebrunt fjälligt. Bladets mittnerv är ganska tätt mörkbrunfjälligt. Bladets småflikar är nästan helbräddade (ej naggade), raka och har en tvär och svagt tandad spets. Där primärflikarna fäster vid bladets mittnerv finns oftast en karakteristisk svart fläck. Småflikarna har kraftigt nedvikta kanter. Arten är variabel och flera underarter finns: tre av dessa har i nutiden kända lokaler i Norge och Danmark (ssp. affinis, ssp. borreri och ssp. cambrensis). Bägge de kända lokalerna i Göteborgsområdet och Bohuslän tillhör ssp. borreri.