Om föreningen

Hallands Botaniska Förening bildades i oktober 2002. Läs mer om bildandet här!

Föreningens målsättning är:
•  att öka kunskaperna om den botaniska mångfalden i landskapet
•  att arbeta för bevarande av denna mångfald
•  att stimulera intresset för botanik i allmänhet

Vi vill nå våra mål genom att:
•  ordna exkursioner
•  arrangera studiecirklar
•  bevaka hotade arter
•  bedriva praktisk naturvård
•  hålla kontakt med markägare, myndigheter, institutioner och forskare
•  ha en hemsida

Bli medlem!
Du är varmt välkommen att bli medlem i HBF! Det enda som krävs för att bli medlem är att Du är nyfiken på allt det vackra och märkliga som växtvärlden har att erbjuda. Och att Du är beredd att avstå 100 kronor till medlemsavgift.

Vårt bankgironummer är 202-6342. Kom ihåg att ange namn, adress och telefonnummer samt även mobilnummer och e-postadress på inbetalningskortet. Det går även att SWISHA medlemsavgiften till nummer 123 050 5446.

Du kan också anmäla intresse för medlemskap här.