Program och Kurser

Programmet för 2021 har skickats ut till medlemmarna. Liksom tidigare innehåller programmet även en botanisk utflyktsguide. Programmet kan laddas ned här.

Vill du ha en tryckt version av programmet kan du senare besöka ett bibliotek eller en turistbyrå i Halland. Om du anmäler dig som medlem får du ett eget tryckt exemplar hem i brevlådan!

Studiecirklar i fältbotanik

Två studiecirklar brukar normalt genomföras varje år, en i Falkenberg och en i Halmstad, med cirka åtta sammankomster i varje cirkel under säsongen. På grund av pandemin fick tyvärr båda cirklarna ställas in under 2020. Vi gör nu ett omtag men tyvärr kan endast cirkeln i Halmstad genomföras. Den kommer dessutom att starta något senare än normalt.

Den första träffen kommer preliminärt att ske i augusti och exkursionsdagarna bestäms i samråd med deltagarna. Tidigare start kan bli aktuell förutsatt att smittoläget och restriktionerna rörande offentliga sammankomster tillåter det. Ledare är Per Wahlén och Lars Andersson. Cirkeln är öppen för alla medlemmar. Inga förkunskaper krävs, men ta gärna med flora och lupp om du har och glöm inte fikat. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmälan görs till Lars Andersson (tfn 070-418 44 24, e-post lars.andersson@halmstad.bizsenast den 1 juni.