Tibast – årets växt 2021

Tibast i blom

Sveriges Botaniska Förening har utsett tibast Daphne mezereum till årets växt 2021. Håll därför extra utkik efter denna när ni är ute och rapportera era fynd på Artportalen. Ange antalet exemplar, beskriv biotopen och gör en kommentar om det finns något uppenbart hot mot lokalen. Kommentera också om du misstänker att den inte är vild utan har sitt ursprung från odling. Du som inte brukar rapportera på Artportalen kan i stället lämna uppgift om fyndet till någon av föreningens kontaktpersoner.

Tibast växer i mer eller mindre fuktig mullmark, i örtrika lövskogar och i bäckraviner, och gynnas av kalk. Den odlades mer förr i tiden och kan stå kvar länge vid torpruiner och i gamla övergivna trädgårdar. Den förekommer också förvildad och naturaliserad, ibland långt ifrån bebyggelse. Tibast blommar tidigt på året, ibland redan i januari-februari, med väldoftande rosa blommor som utvecklas på bar kvist. Frukten är ett rött bär som liksom hela växten är mycket giftig.

Tibast är spridd i hela Halland men är vanligast i de södra och mellersta delarna. Kartorna nedan visar rapporterade fynd till och med 2020 (till vänster) och resultatet av 2021 års inventering (till höger). Klicka på kartorna för att se en större bild.

Karta över fynd av tibast i Halland tom 2020
Rapporterade fynd av tibast i Halland till och med 2020. Ofyllda cirklar visar fynd gjorda till och med 2004, och fyllda cirklar fynd från 2005 till 2020.
Rapporterade fynd av tibast 2021. Fyllda cirklar visar ny- och återfynd, och röda trianglar gamla lokaler där tibast inte kunnat återfinnas.