Botanisk utflyktsguide

Föreningen har under 2019-2022 tagit fram en utflyktsguide med botaniskt intressanta utflyktsmål spridda i länets alla kommuner. Totalt omfattar den 58 lokaler. Guiden inleds med en allmän del som bl.a. innehåller uppgifter om författare och fotografer, information om rödlistade arter i Halland och hur dessa övervakas genom floraväktarna, och tips på litteratur och andra källor till kunskap om floran i Halland. Därefter följer en kommunvis genomgång av de olika lokalerna. Lokalbeskrivningarna består av en inledande textdel, en miljöbild, karta med dellokaler, listor med intressanta arter samt en eller flera artbilder.

Guiden publiceras endast digitalt och kan läsas eller laddas ner via länkarna nedan. Om du vill läsa in data i en GPS eller i t.ex. Google Maps kan du ladda ner en gpx-fil med alla dellokaler här. Filen uppdateras löpande i samband med eventuella korrigeringar av kartunderlaget (senast uppdaterad 24-03-11).

Allmän inledning

Lokaler i Laholm

Lokaler i Halmstad

Lokaler i Hylte

Lokaler i Falkenberg

Lokaler i Varberg

Lokaler i Kungsbacka

Har du synpunkter eller förslag rörande guiden? Vi tar tacksamt emot dem via detta formulär!