Växtbilder

På denna sida visas bilder från föreningens exkursioner eller sådana som enskilda medlemmar bidragit med. Klicka på en bild för att se en förstoring och bläddra mellan de stora bilderna med piltangenterna. Klicka på info-knappen i nederkant av den förstorade bilden för att se artnamn och eventuella andra uppgifter.

Luddmålla återfunnen efter nästan 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Där sågs den senast 1925 och har trots flera eftersök i sen tid aldrig återfunnits. Fyndet i Halland beskrivs närmare i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Sandsjöbackareservatet
Den 29 juni 2020 skulle de botaniska föreningarna i Halland och Göteborg haft exkursion i Sandsjöbackareservatet i Kungsbacka. På grund av corona-pandemin ställdes den in. Samma exkursion genomfördes för två år sedan. Då sågs bl.a. nedanstående intressanta växter (urval). Förhoppningsvis kan vi genomföra exkursionen om ett år i stället.

Simlången 23 juni 2020
Insjöstranden i Simlångens nordvästra del är ett av de botaniska utflyktsmål som är med i föreningens program. Utöver arterna på bild finns här också bl.a. klockgentiana, Jungfru Marie nycklar och granspira.