Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa och ladda ner verksamhetsberättelser i vilka föreningens aktiviteter under aktuella år beskrivs.

VB 2022

VB 2021

VB 2020

VB 2019