På denna sida kommer vi att spara äldre sidor med exkursioner o.dyl.

Motionsbotanik
Vårfloran i Bökeberg
 

Releaseparty hos grannförening

Grimsholmen
Tjolöholm

Trollehallar

Ängssvampexkursion

Hamnutfyllnadens ruderatmarksflora

Mogölsmyren

Lagaoset - växter och skötselmetoder
Observationslista över träd och buskar

Ny sockenflora av Ingvar Lenfors
Vesslunda - naturreservat
(2006)

Ormbunksexkursion (2006)
Floravårdspris (2006)
Sinanders kulle och Järnmölle (2006)
Kullaberg – de tusen kärlväxternas berg (2006)
Särö Västerskog exkursion (2006)
Nissatröm exkursion (2006)
Skirmosseinventeringen
 (2005)
Lavar på Jättaberget
(2005)
Slåttergille på Björkelund (2005)
Algfloran vid Morups Tånge
(2005)

Botaniskt eldorado i Halmstad (2005)
Blom- och insektsexkursion till Björkelund (2005)
Björnbärsexkursion  (2005)
Hallandsexkursion med Närkebotanister
  (2005)
Exkursion till Vendelsö (2005)
Exkursion till Årenäsreservatet
  ( 2005)
Höst
(2004)
Vinterbotanik (2004)
Flygstadens botaniska mångfald (2004)
Jätteträd (2004)
Svampexkursion i Hylte (2004)
Alger vid Hallandskusten (2004)

Exkursion till Mårås
(2004)
Mosscirkel (2004)